Strategie inwestycyjne: Long Short Equity

„Jeśli chodzi o realizację naszych inwestycji, mamy wiele możliwości wykorzystania naszych pieniędzy w zależności od typu inwestora i ryzyka jakie jesteśmy skłonni podjąć. Dla tych inwestorów, którzy są skłonni tolerować pewną ekspozycję na ryzyko, istnieje szereg alternatywnych strategii inwestycyjnych w stosunku do tych bardziej tradycyjnych, których celem jest uzyskanie dodatnich zysków niezależnie od wyników rynku. Wśród tych strategii znajduje się tzw. strategia Long Short Equity, która jest szeroko stosowana w świecie funduszy hedgingowych.

Zastosowanie tej strategii jest proste i polega na stworzeniu portfela inwestycyjnego z długimi i krótkimi pozycjami. Długa pozycja to tradycyjna inwestycja, czyli polega na kupowaniu akcji danej spółki w oczekiwaniu na to, że ich cena wzrośnie lub zachowa się lepiej niż średnia rynkowa.

Z drugiej strony, krótka pozycja to taka, w której pożyczasz akcje spółki płacąc odsetki, aby je sprzedać czekając, aż cena akcji spadnie lub zachowa się gorzej niż średnia rynkowa. Jakiś czas później kupuje się je po tańszej cenie, jeśli rzeczywiście spadły, i zwraca osobie, która je pożyczyła, uzyskując w ten sposób zysk.

Najczęstszym sposobem stosowania tego typu strategii podczas inwestowania jest tworzenie portfela neutralnego rynkowo. Portfel neutralny to taki portfel, który składa się z równej liczby pozycji długich (long) i krótkich (short), co oznacza, że ewolucja tego portfela nie podlega ewolucji rynku jako całości, ale portfel ten będzie generował zyski jeśli analiza, za pomocą której dokonano wyboru aktywów wchodzących w jego skład jest prawidłowa.

Dlatego też ryzyko występujące w tego typu strategii jest ryzykiem ściśle związanym ze zdolnością zespołu zarządzającego do właściwego doboru składników portfela, dlatego też inwestując za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego należy przeanalizować jak długo obecny zespół zarządzający kieruje funduszem, jakie są jego dotychczasowe wyniki i jaka jest jego rentowność w stosunku do funduszy tej samej kategorii.”

One thought on “Strategie inwestycyjne: Long Short Equity

Dodaj komentarz