Analiza techniczna czy fundamentalna?

Dzięki rozwojowi internetu i bankowości elektronicznej inwestowanie w akcje jest dziś w zasięgu ręki wielu osób. Nie należy jednak mylić łatwości realizacji zleceń kupna i sprzedaży z trafnością podejmowanych decyzji. Inwestowanie na giełdzie w odpowiedni sposób nie jest łatwe i wskazane jest, aby pamiętać o serii rozważań przed wejściem w ten świat.

Na rynku akcji istnieją dwa rodzaje analizy: techniczna i fundamentalna. Każda z nich ma swoich zwolenników i przeciwników, a także dała początek niezliczonym książkom. Poniżej przedstawimy ich cechy charakterystyczne oraz różne podejścia i perspektywy związane z każdą z metod.

Analiza techniczna

Opiera się ona na założeniu, że cena akcji odzwierciedla wszystko, co ma na nią wpływ, ponieważ jeśli wzrasta to dlatego, że jest więcej inwestorów, którzy uważają, że jest ona więcej warta, a jeśli spada, to z powodu odwrotnej sytuacji (tj. kwestia podaży i popytu). Ponadto uważa się, że ceny poruszają się zgodnie z trendami, a historia zazwyczaj się powtarza. Z tych podstawowych założeń jest to badane poprzez wykresy i wskaźniki.

Analiza fundamentalna

Zwolennicy tej metody oceniają jaka powinna być cena akcji, biorąc pod uwagę dane ekonomiczno-finansowe spółki, jej strategię, rynek na którym działa, otoczenie regulacyjne i polityczne itd. Zgodnie z tym rodzajem analizy cena akcji niekoniecznie odzwierciedla jej prawdziwą wartość, ponieważ zdarzają się okresy, kiedy ceny akcji są zawyżone (jak na przykład w przypadku bańki technologicznej), a także okresy, kiedy są znacznie poniżej normy.

Value investing jest częścią analizy fundamentalnej, gdyż polega na kupowaniu akcji, których cena zakupu jest niższa od szacowanej wartości spółki. Jak wyjaśnia odnoszący sukcesy inwestor Warren Buffett, nie chodzi tylko o „tanie kupowanie”, ale o kupowanie dobrze prosperujących firm po dobrych cenach.

Której analizy użyć?

W wielu przypadkach analiza techniczna i fundamentalna podążają przeciwnymi ścieżkami. Na przykład, jeśli ceny akcji gwałtownie rosną, inwestorzy techniczni mogą zdecydować się na kontynuowanie inwestycji na rzecz tego trendu, podczas gdy inwestorzy fundamentalni woleliby powstrzymać się od kupowania drogich akcji.

Z drugiej strony, analiza techniczna i fundamentalna mogą się wzajemnie uzupełniać. Niektórzy eksperci wskazują, że można wybrać akcje do zakupu na podstawie ich wartości fundamentalnych i zdecydować, kiedy to zrobić, stosując analizę techniczną.

W każdym razie musimy zawsze pamiętać, że rynek akcji jest rynkiem, który porusza się w oparciu o oczekiwania. Inwestorzy kupują akcje w nadziei, że w przyszłości będą one miały wyższą cenę. Informacje, których używamy, aby spróbować przewidzieć wartość akcji, opierają się na przeszłości i będą przydatne w stopniu, w jakim pomogą nam udoskonalić nasze przewidywania dotyczące ewolucji akcji. Dlatego zawsze warto mieć na uwadze zwyczajową rekomendację funduszy inwestycyjnych, która przypomina nam, że „wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją przyszłych wyników”.

One thought on “Analiza techniczna czy fundamentalna?

Dodaj komentarz